Taxonomi för årsredovisning enligt K2 med förkortad kostnadsslagsindelad resultaträkning (2009-09-01)