Taxonomi för årsredovisning enligt K2 med kostnadsslagsindelad resultaträkning (2009-09-01)